I MITYNG PŁYWACKI

W dniu 22 kwietnia 2013 r. na pływalni w Strzelcach Opolskich odbył się I Mityng Pływacki dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Kadłubie.

Mityng został objęty Patronatem przez Starostę Strzeleckiego, zaś Patronem Honorowym był Burmistrz Strzelec Opolskich. Współorganizatorem imprezy było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.                                                                           

Wszystkich zawodników trenerów i gości przyjął p. Przemysław Zaleciński, dyrektor CRWiS w Strzelcach Opolskich. Obiekt, na którym odbywały się zawody jest przygotowany w pełni profesjonalnie dla takiej grupy zawodników, poruszający się na wózkach mieli zapewnioną specjalną windę umożliwiającą wejście do wody.

W mityngu uczestniczyło 28 zawodników z DPS w Zawadzkiem, DPS w Kadłubie, ZSS w Kadłubie i zaproszeni goście z ZSS w Opolu. Pływacy startowali w następujących konkurencjach: 50 m stylem dowolnym, 25 m dowolnym, 25 m grzbietem, 25 m klasycznym. Dla zawodników rozpoczynających przygodę z pływaniem wyznaczono dystans 15 metrów, które można było pokonać samodzielnie lub ze sprzętem pomocniczym.   Najlepszy czas zawodów na dystansie 25 m dowolnym  uzyskał  reprezentant Opola (0:19,47) wyprzedzając minimalnie reprezentanta Kadłuba (0:19,81).

Zaproszeni goście: p. Ewa Pinkawa - Naczelnik Wydziału Edukacji, reprezentująca Starostę Strzeleckiego, p. Magdalena Żelazna – Sekretarz, reprezentująca Burmistrza Strzelec Opolskich  i Dyrektor CRWiS p. Przemysław Zaleciński dokonali dekoracji zawodników.  Ekipy uczestniczące otrzymały także pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Uczestnicy mityngu wyrazili nadzieję, że za rok będą mogli się tu spotkać ponownie w równie pięknej atmosferze i może w jeszcze większym gronie.                                                                         

Jako organizatorzy I Mityngu Pływackiego dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie pragniemy podziękować Panu Staroście, Panu Burmistrzowi, Dyrektorowi i pracownikom CRWiS w Strzelcach Opolskich za bardzo przychylne nastawienie do naszego pomysłu, wsparcie i pomoc w organizacji tego typu zawodów w Strzelcach Opolskich. Były to pierwsze ale mamy nadzieję, że nie ostatnie zawody zorganizowane dla tej grupy naszego społeczeństwa w Strzelcach Opolskich.           

organizatorzy:

Roman Bem, Wiesław Biela